Wydarzenia

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcja

CGS Europe - to europejski program koordynujący geologiczne składowanie
dwutlenku węgla.

Projekt CGS Europe jest finansowany z 7. Pamowego Programu Unii Europejskiej dla rozwoju badań, technologii i aktywności informacyjnych. Obszar działalności CGS Europe wraz z kluczowymi instytucjami badawczymi prowadzącymi ekspertyzy w dziedzinie geologicznego składowania dwutlenku węgla, stanowi istotny element współpracy międzynarodowej w europejskich państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych. W tej współpracy mechanizmy koordynacji pomiędzy stowarzyszeniem CO2GeoNet - Europejskiej Sieci Centrów Doskonałości w sprawie geologicznego składowanie CO2 a 23 innymi instytucjami zrzeszonymi w projekcie, sprawuje CGS Europe, dlatego ta inicjatywa pokrywa większość krajów Europy z 24 członkami Unii Europejskiej i 4 krajami stowarzyszonymi. CGS Europe dostarcza niezależnych specjalistów, instytucji i regulacji, które umożliwiają dostęp do większości aktualnych doświadczeń dotyczących składowania CO2 i innych powiązanych badań. W ramach tej inicjatywy planowana jest wymiana doświadczeń, rozwiązań praktycznych, dyskusja w zakresie implementacji ustalonych regulacji, metod badań, które są potrzebne dla nadchodzących przedsięwzięć i do tworzenia nowych projektów.

 

Czytaj więcej »

Wiadomości

 
 

przedstawiający geologicznego i osiągnięcia w zakresie geologicznego składowania CO2 w 28 krajach europejskich objętych CGS Europie.

Broszury CO2GeoNet są dostępne w języku: bułgarskim, chorwackim, czeskim, estońskim, fińskim, litweskim, rosyjskim, serbskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i tureckim

 

Ta broszura, pod tytułem "Co naprawdę oznacza składowanie geologiczne dwutlenku węgla ?", Odpowiada na sześć kluczowych pytań dotyczących technologii przechowywania CO2 w sposób zrozumiały dla ogólnego czytelnika.

 

Partnerzy CGS Europe tłumaczą tą broszurę na wiele języków europejskich w celu rozprzestrzenienia jasnej informacji naukowej na temat technik ograniczających zmiany klimatyczne. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wszystkie 21 języków

 


Aby zobaczyć inne przykłady artykułów, w których mowa o CGS Europe, kliknij tutaj