Wydarzenia

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

 
 

przedstawiający geologicznego i osiągnięcia w zakresie geologicznego składowania CO2 w 28 krajach europejskich objętych CGS Europie.

Broszury CO2GeoNet są dostępne w języku: bułgarskim, chorwackim, czeskim, estońskim, fińskim, litweskim, rosyjskim, serbskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i tureckim

 

Ta broszura, pod tytułem "Co naprawdę oznacza składowanie geologiczne dwutlenku węgla ?", Odpowiada na sześć kluczowych pytań dotyczących technologii przechowywania CO2 w sposób zrozumiały dla ogólnego czytelnika.

 

Partnerzy CGS Europe tłumaczą tą broszurę na wiele języków europejskich w celu rozprzestrzenienia jasnej informacji naukowej na temat technik ograniczających zmiany klimatyczne. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wszystkie 21 języków

 


Aby zobaczyć inne przykłady artykułów, w których mowa o CGS Europe, kliknij tutaj