Lokalizacja: Start

 > 

CGS EUROPE

CGS EUROPE

Pomimo, że Unia Europejska poczyniła znaczący postęp w rozwoju wychwytywania i składowania CO2 (CCS) w kluczowych sprawach dotyczących technologii do walki ze zamianami klimatu, sytuacja wyzywa do przyśpieszenia współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych. W Europie oznacza to wsparcie w każdym aspekcie, 10-12 projektów na dużą skalę, również pod kątem komercyjnych zastosowań od 2020 roku.

Składowanie geologiczne dwutlenku węgla (CGS) stanowi część łańcucha inicjatywy CCS, która zasługuje na szczególną uwagę ze względu na szeroki zakres aspektów naukowych, przepisów wciąż na etapie rozwoju, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności w skali długo planowej i akceptacji w lokalnych środowiskach itd.

Od 1 listopada 2010 w tym kontekście rozpoczęto program CGS Europe, którzy przez trzy lata ma koordynować zadania w tej tematyce finansowany przez Komisję Europejską z 7. Programu Ramowego.

Program opiera się na relacji sieciowej pomiędzy uczestnikami, który wspiera współpracę:

  • Wewnętrzną - pomiędzy uczestnikami o realnym europejskim zasięgu: 24 państw członkowskich UE i 4 krajów stowarzyszonych prowadząc tym samym do budowania potencjału między 34 instytucjami biorącymi udział w projekcie wykorzystując wszystkie doświadczenia i referencje z zakresu badań przechowywania CO2,
  • Zewnętrzną - dotarcie do krajowych, europejskich i międzynarodowych podmiotów i inicjatyw w ramach społeczności CCS, jak również do ogółu społeczeństwa.

 

Współpraca ta korzysta z faktu, że program CGS Europie będzie opierać się na istniejących sieciach relacji i kontaktów z ugruntowanymi relacjami w stowarzyszeniu CO2GeoNet jako rdzeń związanych ze sobą instytucji z zakresu nauk o Ziemi (Organizacje CO2NET EAST, ENeRG networks i inne z EuroGeoSurveys, które zwiększają zasięg programu CGS Europe).