Lokalizacja: Start

 > 

Aktualnośći i wydarzenia

Aktualnosci i Wydarzenia

 

 

State of play on geological storage of CO2 in 28 European countries

Raport ze stanu prac dot. składowania geologicznego CO2 in 28 państwach europejskich opublikowany w ramach paneeuropejska akcji koordynującej  geologiczne składowanie CO2 (7 ramowy projekt UE FP7 CGS Europe). Raport pokazuje aktualną sytuację i osiągnięcia w zakresie geologicznego składowania CO2 w 28 europejskich krajach objętych projektem CGS Europe.

 

8th CO2GeoNet Open Forum - Press release

Ósme otwarte forum prasowe CO2GeoNet. Matritiały są dostępne w wielu językach

Outcomes of the CO2 Capture and Storage in the Baltic Sea Countries workshop

Wyniki z warsztatów dot. wychwytywania i składowania CO2 w państwach regionu
Morza Bałtyckiego 23 Maj 2013, Espoo (Finladnia)

 

Outcomes of the 8th CO2GeoNet Open Forum and CGS Europe workshop "International cooperation and key results from European projects"

Wyniki z ósmego otwartego forum CO2GeoNet oraz z warsztatów CGS Europe pt. "Współpraca międzynarodowa i kluczowe rezultaty projektów europejskich"
9-11 kwiecień 2013, San Servolo (Islandia) Wenacja (Włochy)
Prezentację są już dostępne.