Lokalizacja: Start

 > 

Repozytorium wiedzy

Repozytorium wiedzy

CGSEurope to repozytorium wiedzy, które ma na celu udostępniać zwięzłe, pełne i spójne informacje
pomoce w uzyskiwaniu wiadomości na temat składowania CO2 związanych ze wszystkimi
podmiotami zaangażowanymi w dużej skali i demonstracji technologii CCS,
jak również w wdrażaniu dyrektywy w sprawie geologicznego składowania CO2.
 
 
This infoInformacje przedstawione są w czterech wzajemnie powiązanych kategoriach:
  • publikacje
  • raporty z projektów unijnych i literatury naukowej
  • słowniczek terminów składowania CO2
  • kluczowe raporty specjalistyczne, mają być produkowane przez konsorcjum (WP3)
  • sprawozdania z projektów EC.